KarmSquare

BRANDING & CORPORATE IDENTITY DESIGN

           KARM SQUARE ดําเนินธุรกิจให้ปรึกษาและรับสร้างบ้านบนที่ดิน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้ เคียง ด้วยผลงานมากมายการันตี แบบบ้านสวยในราคาสมเหตุ สมผล กับทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ เราใส่ใจ ในการสร้างบ้าน ทุกรายละเอียด เป็นเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างในงานออกแบบ ก่อสร้าง จนกระทั้งงานสําเร็จโดยปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความต้องการ เพื่อให้คุณได้สร้างบ้านที่สวย และถูกใจ ที่สุด กับระบบการก่อสร้าง ที่ได้มาตราฐานโดดเด่นแข็งแรงและงบประมาณในการก่อสร้างบ้านไม่บานปลาย พร้อมทั้งออกแบบสร้างบ้านตาม ฝันให้แก่คุณ นึกถึง KARM SQUARE ทุกเรื่องของการรับสร้างบ้าน ด้วยสถาปนิก วิศวกร และทีมงานสร้างบ้านที่ มาก ด้วยประสบการณ์ และการบริการสร้างบ้านครบแบบวงจร

ดูตัวอย่างการออกแบบ

ปรึกษาทีมงานออกแบบฟรี

MISSION

  • เราจะร่วมสร้าง KARM SQUARE ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของบ้านที่มีคุณภาพมากที่สุด
  • งานออกแบบและก่อสร้างจะถูกสร้างจากทีมงาน ที่มีประสบการณ์ ความชํานาญ
  • งานทุกชิ้นต้องตรงต่อความต้องการ เพื่อความพึงพอใจอย่างสูงสุดของลูกค้า
  • เราจะสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ได้ถึงคุณค่าของการได้เป็นเจ้าของของบ้าน KARM SQUARE
  • ให้บ้านของ KARM SQUARE เป็นตัวแทนขแงความภูมิใจของลูกค้าเพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
  • ทีมงานของ KARM SQUAREจะพัฒนาตนเองเพื่อคงความเป็นผู้นําในธุรกิจ ออกแบบ และสร้างบ้าน
  • KARM SQUARE เราพร้อมที่จะปรับองค์กรให้มีความทันสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

PRESTIGIOUS WORKS

 SAMPLE
 HOUSE
 SAMPLE
 HOUSE
 SAMPLE
 HOUSE
 SAMPLE
 HOUSE

เกี่ยวกับ